Ugradnja žičane navoja u automobilu Primena blokova cilindra i popravka glave cilindra

Motor u upotrebi, izuzev cilindara "okruglog" i "cilindričnog" habanja, pojavit će se na blok cilindra i povredu loma cilindara, u kombinaciji sa naponom na plovni put, erozijom vodotoka, kao i vijcima, defektima rupa na svećici i tako dalje. Da bi se sprečio zamak cilindra ili cilindar zamijenjen je jer popravak cilindra dovodi do deformacije cilindra, navrtanja cilindra ili zamjene cilindra prema prethodnom cilindru i spoljašnjeg pregleda glave cilindra.

Cilindri su osnovni delovi motora, glava cilindra je jedan od glavnih delova motora. Tijelo cilindra i glava cilindra više sivim lijevim gvožđem ili livenjem aluminijuma (kao što su modeli Jetta i Santana model cilindra motora za sivu livenu gvoždu, glava cilindra za aluminijum, Beverly modeli cilindara motora i glava cilindra su izrađeni od aluminijuma), kompleks kompleksa strukture, radovi koji su zagrejani i situacija sile su upoređivali i složene, a ne samo kravata zamjenjuje se za trenje i habanje, a telo cilindra takođe može, jer postoji preostali stres i dovede do deformacije, oštećuje vezu zamjenika međusobnog odnosa; Svaki deo usled termičkog naprezanja zbog neuniformirane temperature može prouzrokovati pukotine, što može uticati na performanse motora, pouzdanost i izdržljivost.