Ensat Insert From Delisert

  1. Samo dodirni elementi

  2. Visoko otporan na vibracije, Može izdržati vibracije bez otpuštanja!

  3. Štiti skupe komponente od oštećenja

  4. Široka varijanta stilova koja odgovara gotovo svakoj aplikaciji

O materijalima

  1. Zanosana / žuta hromirana / nerđajući čelik / mesing

O Tipu:

1.302 Samopodešavanje se vrši sa utori za sečenje.

2.307 / 308 Samosvesni uložak sa tri rupa za sečenje.


Još jedan

Proizvod kao kupac treba! http://www.delicoil.com