Uobičajeni navoj postavlja alat za instalaciju

Zajednički žičani navojni navoj: visoka čvrstoća, visoka preciznost, površinski svetlosni čvor hladnog valjanja precizan oblik dijamantskog oblika od nerđajućeg čelika žičani spiralni namotaj za visoke precizne unutrašnje i spoljašnje navoje koncentrični čelični vijak dobro postavljen nakon stvaranja visoke precizne unutrašnje nit u skladu sa međunarodnim standardima, performanse su bolje od unutrašnjeg navoja formiranog direktnim napadom na dobro.

Umetak navoja žice nakon ugradnje, zona tolerancije rupe sa navojem zavisi od dozvoljene tolerancije za proizvodnju žice navoja i tolerancije otvora za provlačenje žičane navoja; tolerancije za montažne rupe, u zavisnosti od preciznosti otvora za pričvršćivanje vijka, često formirajući 6H, preciznu visoku toleranciju do 5H, 4H; standardni standard 2B, 3b. Izbor žice navoja izaberite posebnu zonu tolerancije koja je neophodna za korištenje jedinica zasnovanih na metodama dodira i dodira (napad, napad) i podmazivanje i tako dalje, kako biste osigurali tačnost i sve zahtjeve.

Prilikom instaliranja vijčanih proizvoda, često moramo koristiti alate navoja, umrijeti i često obilježavati. Ovaj uređaj se takođe može koristiti kao obrada ili ispravljanje alata za navoje navoja, podesivi vijak, ručna obrada ili instalirati korištene mašine na zalihama.