Karakteristike širih proizvodnih aplikacija prave navojne pločice

Nanošenje setova nosa u različitim materijalima niske čvrstoće, može biti u velikoj meri Šang poboljšati vijke povezivanje performansi habanja otpornosti, izbjeći povezivanje navoja oštećenog; jer mora imati elastičnost, može napraviti navoj kruga Šang raspodele opterećenja u poređenju uniforme, eliminacionih zavrtanja i otvora za vijke Zhijian od odstupanja tona i zuba, i može vibracije apsorpcije, a time poboljšati navoj vezne čvrstoće i otpornost na zamor snage.

Navoj postavljen u proizvode koji zadovoljavaju međunarodne standarde visoke preciznosti unutrašnjeg navoja, njegove performanse su bolje od kucanja vijka. Pošto preduzeća postepeno postaju svjesna navoja, svilena nit postavlja opseg koji se sve više koristi. Svileni navoj koji se koristi u unutrašnjoj navojni navoj na popravci oštećenog, kao sredstvo za popravku navoja, oštećeni navoji mogu biti popravljeni brzo i efikasno. Zbog toga što svileni navoj ima gornje prednosti, tako da je otvora za šrafove šrafova u mašini za brizganje plastike i popravka kućišta cilindra automobilskog motora navojna rupa na tipičnoj primeni.